Współpraca

Magdalena Nowacka - lekarz, specjalista medycyny rodzinnej

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (II Wydział Lekarski). Wszechstronną wiedzę i doświadczenie zyskała podczas licznych praktyk w kraju i za granicą oraz pracy w przychodniach i szpitalach w Warszawie i Poznaniu. 

Współpraca lekarza z dietetykiem  jest niezbędna podczas rozwiązywania problemów medycznych, łączenia postępowania farmaceutycznego z dietetycznym oraz analizy wyników badań. W przypadku pacjentów przewlekle chorych postępowanie dietetyczne zawsze konsultowane jest z fachowym lekarzem - Magdaleną Nowacką.

 

Renata Machowska – mgr psychologii, psychoterapeuta, trener warsztatu rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Ukończyła psychologię, a także filozofię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2003 odbyła 3-letnie szkolenie dla psychoterapeutów w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej (obecnie Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej). Od 2001 roku prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach prywatnej praktyki oraz m.in.: w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz ośrodkach rehabilitacji psychospołecznej, gdzie pracowała z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości. W Stowarzyszeniu Aslan prowadziła psychoterapię indywidualną oraz grupy terapeutyczne dla młodzieży.
Obecnie pracuje w Ośrodku Psychoterapii Mokotów oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych z zaburzeniami lękowymi (lęk napadowy, lęk społeczny, nerwica natręctw), depresją, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzeniami osobowości.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa.

Kontakt - www.psychoterapeuta.online, tel. 785 930 523

Dr n. med. Joanna Wilkowska-Chmielewska – specjalista psychiatra i specjalista medycyny snu.

Dyplom Akademii Medycznej w Warszawie uzyskała w 2000 roku. W roku 2005 r ukończyła szkolenie w Szkole Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Ennie oraz Klinice Psychiatrii Uniwersytetu w Katanii, we Włoszech. W latach 2006 – 2007 była na stypendium naukowym Uniwersytetu w Genewie, w Szwajcarii, gdzie uzyskała certyfikat z Psychofarmakologii Klinicznej Wieku Podeszłego Szwajcarskiego Towarzystwa Neurogerontopsychologicznego. Odbyła również szkolenie w Genewskim Laboratorium Snu. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskała w 2007, a rok później ukończyła szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w warszawskim Centrum CBT. W 2009 roku zdobyła certyfikat z Medycyny Snu i posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. W 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych po obronie rozprawy na temat zaburzeń depresyjnych. Za rozprawę doktorską uzyskała wyróżnienie Rady I Wydziału Lekarskiego WUM. W czasie już ponad 10-letniej pracy w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spotyka się z wieloma skomplikowanymi przypadkami klinicznymi. Ukończone kursy, min. szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej, warsztaty z terapii analitycznej na Uniwersytecie w Genewie, szkolenie z medycyny snu oraz liczne staże w renomowanych klinikach na świecie pozwalają jej na łączenie pasji jaką jest zgłębianie tajników ludzkiego umysłu i niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. W swojej pracy korzysta z najnowszych standardów leczenia i kieruje się zasadami etyki lekarskiej oraz, przede wszystkim, dobrem pacjenta.

Razem z dietetykiem medycznym, mgr Małgorzatą Krukowską zajmuje się leczeniem osób z anoreksją i bulimią psychiczną.

Kontakt: www.ego-warszawa.pl, tel. 784-836-086